: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 1/9/2533 : :


วา
ชื่อ-นามสกุล : 
ซารีฮะ  แวกะจิ
ชื่อเล่น : 
วา
วันเกิด : 
1 ก.ย. 2533
อายุ : 
23
เพศ : 
E-mail : 
fino_016@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :