ชื่อ - นามสกุล :นายอดินันท์ เจะซู
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ พ314930
หน้าที่หลัก :งานกองทุนเงินให้กู้ยืมและไอซีที
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0630792016
Email :admin@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมและงานไอซีที