ชื่อ - นามสกุล :นายอุสมาน สาและ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ตำแหน่งเลขที่ พ314826
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :202/1 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
Telephone :0892986675
Email :usaman_023@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาคารสถานที่