ชื่อ - นามสกุล :นายอับดุล เจะสือแต
ตำแหน่ง :ครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 1073
หน้าที่หลัก :งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :296/4 หมู่ที่ 2 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
Telephone :0869693641
Email :abdulchesertae@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าาที่สหกรณ์