ชื่อ - นามสกุล :นางรัชฎาภรณ์ ลิมป์ไตรรัตน์
ตำแหน่ง :ครูขั้นวิกฤติ
หน้าที่หลัก :งานพยาบาล
ที่อยู่ :169/7 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมีแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
Telephone :0895961327
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานปกครองและงานพยาบาล