ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม อะตอ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ ตำหน่งเลขที่ 3570
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :177/23 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
Telephone :0818973166
Email :dombalo@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา