ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุไลคอ โตะแว
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 112272
หน้าที่หลัก :งานการเงิน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0874780210
Email :su_2531@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน