ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแอเสาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 132712
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0807039870
Email :tomorrow1831@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน