ชื่อ - นามสกุล :นายมูหมัดสุกรี กามิส
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 20809
หน้าที่หลัก :งานกีฬาโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0869560085
Email :Kamis@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานภายใน