ชื่อ - นามสกุล :นายรูสลัน ยาโฮะ
ตำแหน่ง :ครูสอนอิสลามศึกษา
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนและงานห้องสมุด
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรรณวิทย์
Telephone :0887656221
Email :lan.ruslan6221@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์