ชื่อ - นามสกุล :นายนิโซะ นิโมง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 21016
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0819578990
Email :nisoh05@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป