ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนูรีมาล์ สะมาแอ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0862873101
Email :ืีnurimarl@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน