ชื่อ - นามสกุล :นางนริสรา ราชแดหวา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0869653002
Email :nrisra@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ