ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัศรินย์ วายีกอ
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :งานแนะแนวการศึกษาต่อ
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0895961327
Email :nasrin-wayikor@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการศึกษา