ชื่อ - นามสกุล :นางสาวซีตีไบย์ซูรอ อูเซ็ง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :098037068
Email :5720114204@psu.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ