ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีรนาฎ อันเต๊าะ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :งานพัสดุและการเงิน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0927501069
Email :jeeranat94077@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุและการเงิน