ชื่อ - นามสกุล :นางจีรนุช เจริญยืน
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 114812
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0828314014
Email :jirunuchangel@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ