ชื่อ - นามสกุล :นางสาวซูมัยยะห์ ดามะอู
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 6514
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :52/6ม.4ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ. ยะลา 95110
Telephone :0872955829
Email :Leeyunsu012@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล