หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประเมินการเงินและพัสดุ
โดย : admin
อ่าน : 929
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันนี้ เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ นายอุดม  อะตอ ให้การต้อนรับ คณะตรวจสอบและประเมินงานการเงินและพัสดุโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการเงินและงบประมาณ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะที่มาประเมินและเยี่ยมเยือนโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  อดินันท์ เจะซู /ภาพ /รายงาน